การดูแลผู้ป่วยติดเตียงไม่ใช่เรื่องง่าย ให้มืออาชีพดูแลดีกว่า

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์โฮม และผู้ป่วยครบวงจรในย่าน ชลบุรี พัทยา สัตหีบ เราดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้สูงอายุและผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยแพทย์ พยาบาล และพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง คือ งานที่ต้องใช้เวลาและทักษะอย่างมาก ไม่ใช่แค่มีเวลาดูแลทั้งวันและทุกวันเท่านั้น แต่ต้องรู้จักสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อดูความผิดปกติได้เนื่องจากคนไข้อาจจะสื่อสารช้า หรือไม่สามารถบอกความเปลี่ยนแปลงในร่างกายได้หน้าที่ของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง คือ การดูแลกิจวัตรประจำวัน เริ่มตั้งแต่อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ช่วยเรื่องการขับถ่าย เปลี่ยนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ป้อนข้าวหรือในบางรายต้องทางอาหารสายยาง และทานยาประจำตัว ในระหว่างวันก็จะต้องมีการทำกายภาพบำบัด พยุงลุกนั่งเพื่อเปลี่ยนอิริยาบทป้องกันการเป็นเป็นแผลดทับ คลิกดู การดูแบแผลกดทับผู้ป่วยติดเตียง

ตรงนี้จะต้องใช้ทักษะและประสบการณ์เพื่อที่จะดูแลได้อย่างถูกต้องตามหลักการดูแลผู้ป่วยติดเตียง  ซึ่งหากมอบหมายให้คนในครอบครัวดูแล ก็เท่ากับว่าเป็นงานหลักของคนนั้นเลยทีเดียวสุดท้าย คือ การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกต้องในเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น สำลักอาหาร ตกเตียง หรือสติ เป็นต้น เพราะการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกวิธีก่อนนำส่งรพ. จะมีโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยให้รอดชีวิตได้

ซึ่งที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ พัทยาซีเนียร์โฮม จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาลคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นไปอย่างถูกต้องตามหักการพยาบาลสิ่งที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย และผู้สูงอายุ เฮือนฮ้องขวัญ ใส่ใจเป็นพิเศษ คือ การดูแลแบบองค์รวม (Holistic Care) ซึ่งผู้ป่วยทุกรายจะมีการทำกิจกรรมบำบัดและกิจกรรมจิตบำบัด เพื่อให้ฟื้นฟูจิตใจให้เข้มแข็ง มีกำลังใจรักษาร่างกายต่อไป

ผู้ป่วยติดเตียงเมื่อไม่สามารถเคลื่อนไหวนานๆหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่บนเตียง โรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤติ อัมพาต โรคพาร์กินสัน โรคข้อเข่าเสื่อม ภาวะซึมเศร้าและภาวะสมองเสื่อม การฟื้นตัวของสมองที่จะทำให้ผู้ป่วยติดเตียงสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองระดับไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ ลักษณะของโรค การรักษาฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม และภาวะแทรกซ้อน เป็นต้น ขอแบ่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่บนเตียง เป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความเสียหายที่สมองมากจนอยู่ในระดับการรับรู้ และการเรียนรู้เสีย ไม่สามารถทำตามคำสั่งได้ ท้ายสุดผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มนี้จะเป็นคนพิการไปทั้งชีวิต คือ เป็นคนไข้ติดเตียงต้องพึ่งพิงผู้อื่นในการทำกิจวัตรประจำวัน การเคลื่อนไหว เช่น การขยับแขนขา การพลิกตะแคงตัว การลุกขึ้นนั่ง ญาติหรือคนดูแลต้องทำให้ทุกอย่าง และต้องค่อยจัดท่าให้ เพื่อป้องกันการนั่ง-นอนผิดท่า ซึ่งอาจจะทำให้เกิดแผลกดทับได้ง่าย
กลุ่มที่ 2 เมื่อผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดไปได้ระยะหนึ่งในช่วง 6 เดือน กำลังเข่าในการเกร็งเหยียดเข่ายังอ่อนแรงไม่กลับมาในระดับปกติ ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มนี้จะมีความพิการในระดับที่ต้องพึ่งพาญาติน้อยกว่ากลุ่มแรกแต่ไม่สามารถเดินได้ถึงแม้กำลังแขนข้างอ่อนแรงจะฟื้นกลับมาได้หรือไม่ก็ตาม สามารถพลิกตะแคงตัวหรือลุกนั่งเองได้ สามารถเคลื่อนย้ายตนเองจากเตียงไปกลับรถเข็นได้ในระดับที่ญาติต้องคอยช่วยเหลือบ้าง
กลุ่มที่ 3 เมื่อผู้ป่วยติดเตียงได้รับการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดแล้ว ผู้ป่วยสามารถเดินได้เองโดยใช้อุปกรณ์ช่วยหรือไม่ใช้ก็ตามในระดับอย่างน้อยมีคนคอยดูแลความปลอดภัยหรือไม่ก็ได้ สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองเกือบปกติ กลุ่มนี้จะมีความพิการน้อยกว่าอีก 2 กลุ่ม
การดูแลผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่ม จะแตกต่างตามประเภทผู้ป่วยติดเตียง การดูแลกิจวัตรประจำวันขอแบ่งตามประเภท ดังนี้

ตารางการดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มที่ 1

5.00-6.00น.:ทำความสะอาดช่องปากและฟันผู้ป่วยติดเตียง ทำความสะอาดผิวหนังทั่วร่างกายผู้ป่วยติดเตียง เริ่มจากศีรษะจรดเท้า ทำแผลกดทับ(ถ้ามี) โดยจัดท่านอนผู้ป่วยตะแคงขวาหรือซ้าย ขณะทำแผลกดทับที่หลังบริเวณก้นขบ หรือตำแหน่งอื่นๆ
7.00น.: การจัดท่านอน จัดผู้ป่วยติดเตียงนอนราบศีรษะสูง เพื่อให้ยาก่อนอาหารทางสายยาง (กรณีมียาก่อนอาหาร ) โดยปรับเตียง 45 – 90 องศา
8.00น.: จัดท่านอนผู้ป่วยติดเตียงตะแคงขวา การเคลื่อนไหวให้ผู้ป่วยติดเตียงควรทำช้าๆและนิ่มนวล
9.00น.: ให้อาหาผู้ป่วยติดเตียงทางสายยาง (กรณีที่มี) ปริมาณตามแพทย์สั่ง และบดยาเพื่อให้ยาหลังอาหาร 30 นาที โดยจัดผู้ป่วยศีรษะสูงและปรับเตียง 45 – 90 องศา
10.00น.: จัดท่านอนผู้ป่วยติดเตียงตะแคงซ้าย
12.00น.: จัดท่านอนผู้ป่วยนอนราบศีรษะตรง หนุนหมอนที่ไม่เตี้ยหรือสูงมากเกินไป รองหมอนใต้เข่า ให้เข่างอเล็กน้อย ผู้ดูแลบริหารแขนและขาให้ผู้ป่วย ควรบอกผู้ป่วยก่อนบริหารร่างกาย ขณะทำการเคลื่อนไหว ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดมากควรหยุดทำ
13.00น.: จัดท่านอนผู้ป่วยตะแคงขวา ใช้ผ้าหรือหมอนบาง ๆ หนุนหรือวางใต้สะโพก ด้านอัมพาตเพื่อกันไม่ให้เชิงกรานแบออกไปด้านหลัง
14.00น.: จัดท่านอนผู้ป่วยติดเตียงนอนราบศีรษะสูง เพื่อให้อาหารทางสายยาง ปรับเตียง 45 – 90 องศา
16.00น.: จัดท่านอนผู้ป่วยติดเตียงตะแคงซ้าย
17.00น.: ทำความสะอาดผิวหนังผู้ป่วยทั่วร่างกาย เริ่มจากศีรษะจรดเท้า และจัดท่านอนผู้ป่วยนอนราบศีรษะตรง หนุนหมอนที่ไม่เตี้ยหรือสูงมากเกินไป รองหมอนใต้เข่า ให้เข่างอเล็กน้อย ผู้ดูแลบริหารแขนและขาให้ผู้ป่วย การบริหารแขนและขาควรทำอย่างน้อยวันละ 2 รอบ
18.00น.: จัดท่านอนผู้ป่วยนอนราบศีรษะสูง เพื่อให้อาหารทางสายยาง ปรับเตียง 45 – 90 องศา
20.00น.: จัดท่านอนผู้ป่วยติดเตียงตะแคงขวา
22.00น.: จัดท่านอนผู้ป่วยนอนราบศีรษะสูง เพื่อให้อาหารทางสายยาง (กรณีมีอาหารก่อนนอน) ปรับเตียง 45 – 90 องศา
24.00น.: จัดท่านอนผู้ป่วยนอนราบศีรษะตรง หนุนหมอนที่ไม่เตี้ยหรือสูงมากเกินไป รองหมอนใต้เข่า
2.00น.:จัดท่านอนผู้ป่วยติดเตียงตะแคงซ้าย ให้ผู้ป่วยติดเตียงพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวทำความสะอาดร่างกายเช้า

ตารางการดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มที่ 2

5.00-6.00น.: ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทำความสะอาดช่องปากและฟัน รวมทั้งทำความสะอาดทั่วร่างกาย
7.00น.: พาผู้ป่วยติดเตียงนั่งข้างเตียง
8.00-9.00น.: ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงขณะรับประทานอาหาร โดยให้ผู้ป่วยนั่งหัวสูง หรือไขเตียง 45 -90 องศา ดูแลเรื่องการสำลัก โดยผู้ดูแลไม่ควรเร่งผู้ป่วยให้รับประทานโดยเร็ว
10.00-11.00น.: ทานยาหลังอาหาร (กรณีถ้ามี) ดูแลทำความสะอาดปาก ฟันและลิ้นหลังรับประทานอาหาร ควรมีกิจกรรมเพิ่ม เช่น อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง หรือดูทีวีร่วมกับผู้ป่วย เป็นต้น ผู้ดูแลควรพูดคุยและรับฟังผู้ป่วย
12.00-13.00น.: จัดให้ผู้ป่วยติดเตียงนั่งบนเตียงหัวสูง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงขณะรับประทานอาหาร ปรับเตียง 45 – 90 องศา
14.00-15.00น. ดูแลผู้ป่วยบริหารร่างกาย กรณีผู้ป่วยมีแรงกระตุ้นฝึกการยืนข้างเตียง ฝึกกำลังขาผู้ป่วยโดยกระตุ้นให้เตะขาสลับไปมา ขณะทำการเคลื่อนไหว ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดมากควรหยุดทำจัดให้ผู้ป่วยพักหลังออกกำลังกายประมาณ30-60นาที การจัดท่านั่งในเก้าอี้หรือท่านั่งห้อยขาข้างเตียง ฝึกหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบ ทำ5ครั้ง พัก ทำ2-3รอบ
17.00น.: ช่วยเหลือผู้ป่วยทำความสะอาดทั่วร่างกาย
18.00น.: ช่วยเหลือผู้ป่วยขณะรับประทานอาหาร โดยให้ผู้ป่วยนั่งหัวสูง หรือไขเตียง 45-90 องศา
19.00-20.00น.: ดูแลทำความสะอาดปาก ฟันและลิ้นผู้ป่วยหลังรับประทานอาหาร
22.00น.: จัดท่านอนให้ผู้ป่วยสุขสบาย จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบ หรี่ไฟหัวเตียง ดูแลเรื่องความปลอดภัย เช่น ไม้กั้นเตียงยกขึ้น
0.00-2.00น.: ผู้ป่วยอาจต้องการลุกมาเข้าห้องน้ำ ผู้ดูแลควรจัดกริ่งเรียกหรือนอนเฝ้าอยู่ข้างเตียง

ตารางการดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มที่ 3

6.00น.: ดูแลหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยทำความสะอาดช่องปากและฟัน
8.00-9.00น.: คอยช่วยเหลือผู้ป่วยขณะเดินกลับเตียง กรณีมีอุปกรณ์ช่วยเดิน ดูแลและติดตามการใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้อง
9.00-10.00น.: ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยขณะรับประทานอาหาร จัดอุปกรณ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารไว้ใกล้ผู้ป่วย เช่น กระดาษเช็ดปาก แก้วน้ำ เป็นต้น
10.00-11.00น.: ผู้ดูแลควรพูดคุยและหากิจกรรมทำร่วมกับผู้ป่วย เช่น การอ่านหนังสือ การคิดเลขคณิต การเล่นเกม ฝึกปัญหาเชาว์ รวมถึงการฝึกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ
12.00-13.00น.: จัดให้ผู้ป่วยนั่งบนเตียงหัวสูง ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยขณะรับประทานอาหาร ดูแลกระตุ้นให้ผู้ป่วยทำความสะอาดปาก ฟันและลิ้นหลังรับประทานอาหาร
14.00-15.00น.:
พาผู้ป่วยยืน เดิน ใน/นอกบ้าน หรือรำวงวันละ 1 เพลง ตามท่าทางของผู้ดูแล และกระตุ้นให้ทำกิจกรรมร่วมกับลูกหลาน ขณะทำการเคลื่อนไหว ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดมากควรหยุดทำ
ดูแลผู้ป่วยพักบนเตียง
17.00-18.00น.: ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยขณะรับประทานอาหาร
20.00น.: ดูแลกระตุ้นให้ผู้ป่วยทำความสะอาดปาก ฟันและลิ้นหลังรับประทานอาหาร
22.00-5.00น.: จัดท่านอนให้ผู้ป่วยสุขสบาย จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบ หรี่ไฟหัวเตียง

สรุป

สิ่งสำคัญที่ผู้ดูแลต้องตระหนักคือ การพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง (กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องพึ่งพิงผู้อื่นในการทำกิจวัตรประจำวัน) เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดแผลกดทับ และหากเป็นไปได้ควรหาที่นอนที่ช่วยป้องกันแผลกดทับโดยเฉพาะ เพื่อลดโอกาสในการเกิดแผลกดทับ และเพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงรู้สึกสบายขึ้น จากการได้พักผ่อนบนที่นอนที่เหมาะสม นอกเหนือจากเรื่องการพลิกตัวและการเลือกที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงแล้ว การปรับเตียง หรือหนุนหมอนให้ผู้ป่วยนั่ง 45 – 90 องศา เป็นเรื่องสำคัญที่ควรตระหนัก เพื่อป้องกันการเกิดการสำลักของผู้ป่วย ที่นอนป้องกันแผลกดทับ หวังว่าตารางการดูแลผู้ป่วยติดเตียงจะช่วยผู้ดูแลในการวางแผนในแต่ละวันได้ ผู้ดูแลอาจปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยติดเตียงที่ตนเองดูแลตามประเภทผู้ป่วยติดเตียง และอาจเสริมกิจกรรม งานอดิเรกที่ผู้ป่วยติดเตียงสนใจไปในระหว่างวัน เพื่อทำให้ผู้ป่วยติดเตียงได้ผ่อนคลาย

พัทยา ซีเนียร์ โฮม

พร้อมให้บริการ สถานที่สะอาด อากาศปลอดโปร่ง มีพื้นที่สวนให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อน เพราะผู้สูงวัย ต้องการการดูแลใส่ใจมากกว่าปกติ

ทีมพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และทีมผู้ช่วยพยาบาล

สถานที่ผ่านมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

ทีมรถพยาบาล ส่งต่อกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงที

“ให้เราดูแลคนที่คุณรัก แทนคุณ“

Locations

555/65-66 Sattahip District, Chon Buri 20180

Service

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
“อบอุ่น ร่มรื่น เหมือนอยู่บ้าน”
มีพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์

ติดต่อเรา

หากท่านกำลังมองหาศูนย์ที่ไว้ใจได้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ใกล้ฉัน เพื่อดูแลคนที่ท่านรัก สามารถ สอบถามข้อมูล เยี่ยมชมสถานที่ ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี ราคาถูก ได้ตลอดทุกวัน โทร. 063 591 6123 หรือกดปุ่ม แอดไลน์ @530zfiat

Pattaya Senior Home พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม Pattaya Senior Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา (elderly care center Chonburi) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ติดเตียง ชลบุรี พัทยา

Contact us

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ให้บริการ พื้นที่ พัทยา จังหวัด ชลบุรี สัตหีบ บางละมุง ปราจีนบุรี เมืองชลบุรี บางแสน

555/65-66 หมู่ 5 อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

ติดต่อสอบถามรายละเอียด? แอดไลน์

Tel. 063 591 6123