การดูแลผู้ป่วยพากินสัน

การดูแลผู้ป่วยพากินสัน หมั่นให้ผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด เพื่อฝึกการทรงตัว โดยการฝึกเดินให้ได้มากที่สุด หากผู้ป่วยมีอาการเดินลำบากสามารถใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัวได้ กรณีดูแลผู้ป่วยติดเตียง ต้องระวังการป้อนอาหาร ควรป้อนคำเล็ก ๆ ช้า ๆ เพราะผู้ป่วยอาจเกิดอาการสำลักอาหารและอาจส่งผลให้ติดเชื้อได้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์โฮม เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยพากินสัน

“พาร์กินสัน” เป็นอาการป่วยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่เป็น โดยจะมีอาการสั่นตลอดเวลาทำให้เคลื่อนไหวได้ลำบาก ที่สำคัญโรคนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ และต้องได้รับความเข้าใจจากคนรอบข้าง จึงมีการรณรงค์เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในสังคมทำความเข้าใจ ทั้งนี้ในส่วนของคนรอบข้างยังต้องมีวิธีการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย จึงจะเป็นผลดีต่อตัวผู้ป่วยเอง

พาร์กินสัน คืออะไร

เป็นโรคที่เกิดจากการมีสารสื่อประสาทที่ชื่อว่า Dopamine ของเซลล์ประสาทที่มีจำนวนน้อยกว่าคนปกติ ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ มักพบในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ แต่สามารถพบในวัยกลางคนได้เช่นกัน

อาการของโรคพาร์กินสัน

อาการของโรคพาร์กินสัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ คือ อาการสั่นที่ควบคุมตนเองไม่ได้ มีอาการเกร็ง เคลื่อนไหวช้า ทรงตัวได้ไม่ดี นอกจากนี้ยังอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ เช่น ก้าวสั้นแต่ก้าวถี่ หน้านิ่ง หน้าตาไม่แสดงความรู้สึก เขียนหนังสือตัวเล็กลง เป็นต้น

พาร์กินสัน เกิดจากอะไร

สาเหตุของโรคพาร์กินสัน ยังไม่ทราบแน่ชัด  แต่จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยทางพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น การสัมผัสโลหะหนัก (แมงกานีส, ทองแดง) โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

การรักษาโรคพาร์กินสัน

ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ช่วยบรรเทาอาการไม่ให้แย่ลง โดยที่โรคพาร์กินสันจะมีความก้าวหน้าของโรคไปเรื่อย ๆ การรักษาสามารถรักษาด้วยยา และ/หรือ การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึก เพื่อลดอาการสั่น แต่การผ่าตัดอาจมีข้อจำกัดซึ่งอาจไม่สามารถทำได้กับผู้ป่วยทุกราย อาการแสดงของผู้ป่วยแต่ละรายจะแตกต่างกันออกไป ในผู้ป่วยที่มีความก้าวหน้าของโรคดำเนินไป อาการจะดำเนินจากระดับเป็นเล็กน้อยไปจนถึงระดับรุนแรง เช่น จากที่เคยเดินได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น ในช่วงที่ระยะแรกของโรคพาร์กินสัน การช่วยบริหารร่างกายจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วย

การดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน

 • คนรอบข้างควรช่วยผู้ป่วยในการบริหารร่างกาย ป้องกันการเกิดข้อยึดติด เช่น การแกว่งแขวน การเดินก้าวเท้ายาว ยกเท้าสูงขึ้น
 • แนะนำการบริหารลูกตาด้วยการกลอกลูกตาไปมา โดยการดูกีฬาที่มีการโต้ตอบไปมา เช่น เทนนิส ปิงปอง เป็นต้น
 • ในระยะแรก หากผู้ป่วยยังสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การปั่นจักรยาน ก็อาจให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมดังกล่าวได้
 • ระวังเรื่องอุบัติเหตุ ปัญหาการกลืน การพูด
 • ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารที่มีกากใย เพื่อป้องกันอาการท้องผูก
 • ผู้ดูแลต้องทำความเข้าใจผู้ป่วยและดูแลสภาพจิตใจอยู่เสมอ เนื่องจากในผู้ป่วยบางรายอาจมีปัญหาการนอนไม่หลับ วิตกกังวล หรือซึมเศร้า
 • ทำกายภาพบำบัดเป็นประจำ เพื่อช่วยลดอาการแข็งเกร็งป้องกันการยึดติดของอวัยวะต่างๆ
 • บริหารดวงตาด้วยการฝึกการกรอกตาด้วยการดูกีฬาที่มีการโต้ตอบไปมา เช่น เทนนิส ปิงปอง เป็นต้น
 • ผู้ป่วยในระยะที่ 5 เมื่อผู้ป่วยมีอาการแข็งเกร็งจนไม่สามารถขยับร่างกายได้เองจนกลายเป็นผู่ป่วยติดเตียง จำเป็นต้องระวังการกลืนหรือพูดเพราะอาจเกิดการสำลักได้
 • ควรดูแลโภชณาการของผู้ป่วย เพิ่มกากใยในอาหาร ลดอาการท้องผูก
 • หมั่นทำความเข้าใจ และดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยสม่ำเสมอ เพราะบางรายอาจมีอาการซึมเศร้าเนื่องจากรู้สึกเป็นภาระ และหมดคุณค่าได้
 • ผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก ควรหมั่นออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวอย่างยืดหยุ่น เพื่อลดอาการแข็งเกร็ง และชะลอการยึดติดของอวัยวะต่างๆ โรคพากินสัน นับว่าเป็นโรคที่มีความละเอียดอ่อน ทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างแต่ก่อน ผู้ป่วยอาจเกิดความท้อแท้ เพราะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ แต่เราฟื้นฟู และชะลออาการให้การลุกลามของโรคดำเนินช้าลงได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่สามารถสังเกตและพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

ข้อดีของการมีผู้ดูแล

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์โฮม เรามีกายภาพบำบัดพื้นฐานทุกโปรแกรมการดูแล และมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางคอยประเมิณและแนะนำตำแหน่งเฉพาะที่ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ให้เราเป็น “บ้าน” ที่คอยดูแล ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจด้วยความอบอุ่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์โฮม อยู่ใน พัทยา ชลบุรี

 • ลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยเจ้าหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน ตลอด 24 ชม.
 • ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น อบอุ่น เหมือนลูกหลานดูแลอยู่ที่บ้าน
 • มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ คอยประเมินอาการ ภาวะเสี่ยงต่างๆ หลังเข้ารับการผ่าตัด ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
 • เราดูแลเรื่องอาหารให้เป็นรายบุคคล เพราะเราทราบดีว่า สารอาหารแต่ละโรค ของแต่ละคนนั้น ต้องการการฟื้นฟูที่แตกต่างกัน เราจึงพิถีพิถันในด้านอาหารการกินให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนเหมาะสม

พัทยา ซีเนียร์ โฮม

พร้อมให้บริการ สถานที่สะอาด อากาศปลอดโปร่ง มีพื้นที่สวนให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อน เพราะผู้สูงวัย ต้องการการดูแลใส่ใจมากกว่าปกติ

ทีมพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และทีมผู้ช่วยพยาบาล

สถานที่ผ่านมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

ทีมรถพยาบาล ส่งต่อกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงที

“ให้เราดูแลคนที่คุณรัก แทนคุณ“

Locations

555/65-66 Sattahip District, Chon Buri 20180

Service

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
“อบอุ่น ร่มรื่น เหมือนอยู่บ้าน”
มีพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์

ติดต่อเรา

หากท่านกำลังมองหาศูนย์ที่ไว้ใจได้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ใกล้ฉัน เพื่อดูแลคนที่ท่านรัก สามารถ สอบถามข้อมูล เยี่ยมชมสถานที่ ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี ราคาถูก ได้ตลอดทุกวัน โทร. 063 591 6123 หรือกดปุ่ม แอดไลน์ @530zfiat

Pattaya Senior Home พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม Pattaya Senior Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา (elderly care center Chonburi) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ติดเตียง ชลบุรี พัทยา

Contact us

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ให้บริการ พื้นที่ พัทยา จังหวัด ชลบุรี สัตหีบ บางละมุง ปราจีนบุรี เมืองชลบุรี บางแสน

555/65-66 หมู่ 5 อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

ติดต่อสอบถามรายละเอียด? แอดไลน์

Tel. 063 591 6123