ก่อนเข้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ต้องเตรียมอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เพราะผู้สูงอายุ คือ บุคคลอันเป็นที่รักของทุกครอบครัว ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน ผู้สูงอายุของแต่ละบ้านก็ยังคงเป็นสมาชิกคนสำคัญที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ โดยเฉพาะผู้ใกล้ชิด หรือบุตรหลานซึ่งเป็นด่านแรกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ ในสังคมไทยผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว ดังนั้นเมื่อต้องกลายมาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ควรต้องเตรียมตัวให้พร้อม และฝึกการคลายเครียดด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเข้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของญาติ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าพัก อย่างละ 2 ชุด
 • เอกสารสิทธิการรักษาพยาบาล
 • ประวัติการรักษา
 • ยาประจำ
 • บัตรนัดของแพทย์ (ถ้ามี)

อัตราค่าบริการ

 • ห้องพิเศษ เริ่มต้น 28,000/เดือน
 • อื่นๆ แพมเพิส 2,000/เดือน
 • อ๊อกซิเจน 2,000/เดือน

ปัจจัยในการเลือกบ้านพักคนชราและคอนโด-บ้านผู้สูงอายุ

ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรเลือกบ้านพักคนชราหรือคอนโด-บ้านผู้สูงอายุ เราอยากให้มาพิจารณารายละเอียดกันก่อนว่า ผู้สูงอายุแต่ละท่านเหมาะกับโครงการแบบไหน เพื่อให้สามารถเลือกที่อยู่ได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยมีปัจจัยในการพิจารณา 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่

สภาพร่างกาย

ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลยว่าควรเลือกบ้านพักคนชราหรือบ้านผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุและครอบครัวต้องดูจากสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุด้วยว่าเป็นกลุ่มที่สามารถดูแลตัวเองได้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องการผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง

กลุ่มที่สามารถดูแลตัวเองได้

กลุ่มนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเลย แต่อาจจะมีการไปพบแพทย์บ้างตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ถึงกับต้องการให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง หากคุณหรือคนที่คุณรักจัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้บริการบ้านพักคนชราก็ได้ สามารถเลือกใช้บริการบ้านหรือคอนโดสำหรับผู้สูงอายุได้ เพราะสถานที่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุกลุ่มนี้โดยเฉพาะ มีเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์คอยดูแล สถานที่รองรับการใช้งานรถเข็น ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

กลุ่มที่ต้องการผู้ดูแลใกล้ชิด ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านร่างกายไม่แข็งแรง ป่วยเป็นโรคร้าย หรือมีภาวะติดเตียง กลุ่มนี้แนะนำให้เลือกใช้บริการบ้านพักคนชราจะเป็นผลดีที่สุด เพราะบ้านพักผู้สูงอายุจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง มีทีมแพทย์ พยาบาล และเครื่องมือพร้อมต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ได้ดีกว่าคอนโด-บ้านผู้สูงอายุ

เงินเก็บ

นอกจากสุขภาพร่างกายแล้ว ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา คือสุขภาพทางด้านการเงิน เนื่องจากโครงการบ้านพักผู้สูงอายุและคอนโด-บ้านผู้สูงอายุสมัยใหม่ต่างมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการไม่เท่ากัน คุณภาพและความพร้อมขึ้นอยู่กับงบประมาณ ครอบครัวและผู้สูงอายุต้องเช็กความพร้อมด้านการเงินให้ดี ว่าผู้สูงอายุได้รับเงินหลังวัยเกษียณ เงินบำนาญเพียงพอต่อการเลือกโครงการบ้านพักคนชราหรือคอนโด-บ้านผู้สูงอายุรูปแบบไหนบ้าง

กลุ่มที่มีเงินก้อน หรือมีลูกหลานกู้ร่วมได้ และมีสุขภาพดีช่วยเหลือตัวเองได้

ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้เหมาะสำหรับการอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุมากกว่า เพราะจะได้อิสระในการใช้ชีวิตมากกว่า ในขณะที่ยังมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ มีเพื่อนฝูงในกลุ่มและวัยเดียวกันที่สามารถร่วมกิจกรรมเข้าสังคมร่วมกันได้

กลุ่มที่มีเงินได้รายเดือน เช่น เงินบำนาญ เงินปันผล

กลุ่มนี้หากครอบครัวและผู้สูงอายุไม่มีเงินก้อน และไม่สามารถกู้เงินในการซื้อบ้านหรือคอนโดสำหรับผู้สูงอายุได้ ตัวเลือกที่เหมาะสมจะเป็นบ้านพักคนชรามากกว่า เพราะบ้านพักผู้สูงอายุนั้นคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ครอบคลุมทั้งในส่วนของที่พัก อาหาร และค่ารักษาพยาบาลไว้หมดแล้ว ผู้สูงอายุสามารถบริหารการเงินให้เพียงพอต่อการใช้บริการบ้านพักคนชราได้

ซึ่งแน่นอนว่า หากผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านโดยลำพัง แม้ว่าจะช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น แต่หากไม่มีกิจกรรมหรือสิ่งใด ๆ มาเสริม ก็อาจส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพจิตใจต่อเนื่องไปยังร่างกายได้ หรือสำหรับท่านใดที่อาศัยอยู่กับญาติ หรือมีคนอื่น ๆ ในครอบครัวคอยเป็นผู้ช่วยดูแลอยู่แล้ว แต่หากวันหนึ่งที่เกิดเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในครอบครัวด้วยตัวเองได้ในช่วงสั้น ๆ ตลอดจนการมีภาระหน้าที่อื่น ๆ ที่เข้ามา ซึ่งลูกหลานหรือคนในครอบครัวไม่อาจละทิ้งได้เช่นกัน ก็เป็นอีกส่วนที่อาจส่งผลให้การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในบ้านทำได้ไม่เต็มที่หรือไม่ดีเท่าที่ควร

เตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ

โดยควรมีการเตรียมความพร้อมและโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ หรือผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ทั้งร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ค่าใช้จาย ตลอดจนสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ในเบื้องต้น ก่อนที่จะเข้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วย ดังขั้นตอนที่ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ชลบุรี รวบรวมมาแนะนำดังต่อไปนี้

 1. การสร้างความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยและคนในครอบครัว เพราะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลาย ๆ ท่านนั้น อาจมีความกังวลใจเกี่ยวกับการไปใช้บริการหรืออยู่อาศัยที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งอาจมีทัศนคติเชิงลบในด้านที่ว่าเป็นการที่ตนถูกทอดทิ้ง หรือไม่ได้รับความใส่ใจจากคนในครอบครัวเพียงพอ หรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวเองก็อาจมีมุมมองว่าเป็นการละเลยและไม่กตัญญูที่จะพาพ่อแม่หรือผู้สูงวัยในบ้านไปอาศัยอยู่ภายนอก

ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว การที่คนในครอบครัวจำเป็นต้องให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอยู่บ้านเพียงลำพังในช่วงกลางวัน ในขณะที่ทุกคนในบ้านต้องออกไปทำงานนอกบ้าน อาจยิ่งทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหงา อ้างว้าง หรือหากเป็นผู้ป่วย ก็อาจไม่ได้รับการดูแลอย่างถี่ถ้วน ซึ่งอาจทำให้ทานยาไม่ครบ หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้

และในทางกลับกัน หากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้มาอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทำอย่างเหมาะสม และได้เข้าสังคมพบเพื่อนรุ่นเดียวกัน ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ทำให้ชีวิตผู้สูงวัยมีความสุขได้มากขึ้น

ดังนั้น ผู้ที่ดูแลต้องทำความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ตลอดจนสมาชิกคนอื่น ๆ ในบ้าน ถึงเหตุผลในการที่ต้องใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง โดยควรชี้แจงรายละเอียด เช่น ระยะเวลาที่จะไปอยู่ในช่วงใดบ้าง แนวทางการปฏิบัติตน รวมถึงกิจกรรมทั้งหมดให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้รับทราบและทำความเข้าใจง่าย ๆ หรืออาจมีการพาไปดูสถานที่และสัมผัสกับบรรยากาศจริง เพื่อให้สามารถเปิดใจและปรับตัวได้ในเบื้องต้น

 1. พิจารณาเลือกใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันในบ้านเรานั้นมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงเปิดให้บริการมากมายหลายรูปแบบ แต่เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างดี สบายใจ ไม่ผิดหวัง ควรเลือกผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานต่าง ๆ รับรอง ซึ่งคำว่ามาตรฐานในที่นี้ หมายรวมถึง ความพร้อมในการให้บริการในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
 • ด้านบุคลากร ทั้ง แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ หรือเจ้าหน้าที่แผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการฝึกอบรม และมีทักษะ ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย จะดูแลและช่วยในการทำกิจกรรมทุก ๆ ด้านอย่างใกล้ชิด
 • มีอุปกรณ์ เครื่องมือครบครัน และสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยจะต้องเข้าไปพักอาศัยไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาว จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และมีพื้นที่สีเขียว และทำให้ผู้สูงอายุอยู่แล้วสบายใจ
 • ทำกิจกรรมหรือพักผ่อนได้อย่างมีความสุข ไม่เครียดหรืออึดอัด
 • หากเป็นผู้ป่วยก็สามารถที่จะอยู่ไปพร้อมกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจด้วยการกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 • การดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หากมีเหตุการณ์เร่งด่วนเกิดขึ้น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงจะต้องสามารถส่งต่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงได้

ซึ่งบริการเหล่านี้นับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงทั่วไปในปัจจุบันควรมี ซึ่งก่อนจะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้บริการที่ใดนั้น ทางครอบครัวของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยควรตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ละเอียด เพื่อทำให้การตัดสินใจและเตรียมตัวได้ง่ายขึ้น

 1. การเตรียมของใช้และเอกสาร แม้ว่าที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงจะมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างครบครันแล้ว แต่ทางผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริการ ก็อาจจะต้องเตรียมสิ่งของมาเองในบางส่วน เช่น ของใช้ส่วนตัวจำพวกเสื้อผ้า อุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หรือหากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการเคลื่อนไหว อย่าง ไม้เท้า รถเข็นวีลแชร์ เป็นต้น ซึ่งของใช้บางอย่างหากไม่ได้นำมาด้วย ส่วนใหญ่แล้วทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ก็จะมีบริการจัดเตรียมเพิ่มให้ได้หากมีการแจ้งล่วงหน้า และอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ต้องไม่ลืมนำมาด้วยก็คือ ยาประจำตัวที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ก็ต้องนำติดตัวมาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุและญาติที่เป็นผู้ดูแลหลัก รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มาพักฟื้นที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วย หากมีประวัติการรักษาล่าสุดมาแจ้งที่ศูนย์ ก็จะทำให้การบริการนั้นตอบโจทย์และครบถ้วนยิ่งขึ้น
 2. ด้านค่าใช้จ่าย โดยส่วนใหญ่แล้วค่าบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงนั้น จะมีราคามาตรฐานที่คิดจากจำนวนวันที่เข้าพักว่าเป็นรายวันหรือรายเดือน โดยมีเรตราคาเริ่มต้นแบบรายวันตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน หรือหากเป็นแบบรายเดือนก็จะเริ่มต้นที่หลักหมื่นต้น ๆ ขึ้นไป โดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเหล่านี้ อาจจะมีการรวมหรือแยกค่าบริการด้านต่าง ๆ เบื้องต้น เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าซักรีด การดูแลทางการแพทย์และทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งก็มีระดับราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงแต่ละแห่งจะกำหนด

นอกจากนี้ การกำหนดค่าใช้จ่ายของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการประเมินอาการของผู้สูงอายุและผู้ป่วย และการวางแผนการดูแลที่เหมาะสมกับแต่ละรายด้วย รวมถึงหากทางครอบครัวของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยต้องการบริการเสริมเพื่อการดูแลเป็นพิเศษ เช่น การให้ทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจัดซื้อของใช้ส่วนตัวหรือยาตาง ๆ ให้โดยตรง หรือเสริมโปรแกรมกายภาพบำบัดพิเศษ เป็นต้น ก็สามารถเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้รับบริการตามต้องการอย่างดีที่สุดได้

และที่ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา และศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ด้วยบริการดูแลผู้สูงอายุ และมี โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว เรายินดีให้ข้อมูลและคำปรึกษาสำหรับทุกครอบครัวที่กำลังมองหาทางเลือกในการดูแลทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยของท่าน ให้มีคุณภาพชีวิตประจำวันที่ดีสะดวกสบาย

มั่นใจได้ในทุกขั้นตอนการบริการที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น ทีมบุคลากรที่เป็นสหวิชาชีพ ทีมแพทย์ที่ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่และให้คำปรึกษา ตลอดจนมีพยาบาลที่ช่วยตรวจอาการของผู้สูงอายุในแต่ละวัน หากผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุท่านใดที่ต้องได้รับการทำกายภาพบำบัดก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดจนบรรยากาศและสถานที่พักที่สะอาด และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมบริการเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกท่านเข้าพักได้อย่างมีความสุข

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือกรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ www.pattayaseniorhome.com หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมงานของเรา

Pattaya Senior Home พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม Pattaya Senior Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา (elderly care center Chonburi) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ติดเตียง ชลบุรี พัทยา

Contact us

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ให้บริการ พื้นที่ พัทยา จังหวัด ชลบุรี สัตหีบ บางละมุง ปราจีนบุรี เมืองชลบุรี บางแสน

555/65-66 หมู่ 5 อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

ติดต่อสอบถามรายละเอียด? แอดไลน์

Tel. 063 591 6123