บริการการฝึกอบรม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา ซีเนียร์ โฮม

บริการการฝึกอบรมบริษัทให้บริการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid and CPR) ตลอดจนการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพครบวงจร โดยทีมแพทย์ พยาบาล และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์การทำงานและมีคุณวุฒิการเป็นวิทยากรจากสถาบันที่ให้การรับรองอย่างถูกต้อง พร้อมใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ผ่านการอบรม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น Basic First Aid Course

เป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้มีความรู้ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาล
 • ประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้
 • สามารถทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้
 • สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ภาคทฤษฎี

 • หลักการปฐมพยาบาล
 • ภาวะหมดสติ
 • การชัก
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR )
 • การสำลัก
 • เลือดออกและการห้ามเลือด
 • กระดูกหัก  การเข้าเฝือกชั่วคราว
 • การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
 • เลือดออกและการห้ามเลือด
 • กระดูกหัก  การเข้าเฝือกชั่วคราว
 • การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

ภาคปฏิบัติ

 • การประเมินผู้บาดเจ็บ
 • การจัดท่านอนที่ปลอดภัย
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR )
 • การปฐมพยาบาลผู้สำลักกรณีรู้สึกตัว
 • การห้ามเลือด
 • การเข้าเฝือก ข้อมือหัก ข้อศอกหัก
  ขาท่อนล่างหัก
 • การเคลื่อนย้ายแบบอุ้มนั่งบนมือ
  แบบจับ 2,3,4 มือ

Pattaya Senior Home พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม Pattaya Senior Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา (elderly care center Chonburi) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ติดเตียง ชลบุรี พัทยา

Contact us

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ให้บริการ พื้นที่ พัทยา จังหวัด ชลบุรี สัตหีบ บางละมุง ปราจีนบุรี เมืองชลบุรี บางแสน

555/65-66 หมู่ 5 อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

ติดต่อสอบถามรายละเอียด? แอดไลน์

Tel. 063 591 6123