ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยาซีเนียร์โฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ชลบุรี พัทยาซีเนียร์โฮม ตั้งอยู่ในพื้นที่ชลบุรี เป็น สถานพักฟื้นคนชราและผู้ป่วย ระยะพักฟื้น สถานที่ปลอดภัย สะอาด สะดวกสบาย ร่มรื่น อากาศถ่ายเทสะดวก พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน ให้การพยาบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย เจาะคอ ดูดเสมหะ มีแผลกดทับ ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น ทั้งด้านโภชนาการ ดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันทั่วไป ดูแลสุขอนามัย ทำกายภาพบำบัดตามความสามารถของผู้สูงอายุ ฝึกการนั่ง การทรงตัว เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี สถานพักฟื้นผู้ป่วย เป็นบ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ที่ออกแบบสถานที่ตกแต่งหรูหราแบบโรงแรม รีสอร์ท อากาศโปร่งโล่งสบาย มีลานสนามหญ้าขนาดใหญ่ มีพื้นที่สีเขียว การดูแลเหมือนอยู่โรงพยาบาล บรรยากาศเหมือนอยู่บ้าน อบอุ่น เป็นเอกลักษณ์ ให้ความอบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อสร้างความสุนทรีย์ต่อผู้เข้ารับบริการ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน

บริการและการดูแล

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี รับดูแลฟื้นฟูผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ คนชรา และผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยเจาะคอ ดูดเสมหะ มีแผลกดทับ ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น ทั้งด้านโภชนาการ กิจวัตรประจำวันทั่วไป สุขอนามัย ทำกายภาพบำบัดตามความสามารถของผู้สูงอายุและผู้ป่วย ฝึกการนั่งและทรงตัว เพื่อส่งเสริมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี บริการบ้านพักผู้สูงอายุและรับดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงบริการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะด้าน หรือหลังออกจากโรงพยาบาล ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และรูปแบบบ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา เนอร์สซิ่งโฮม เรายังเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูก ในย่านพระราม 2 ด้วยอัตราค่าบริการดูแลผู้สูงอายุที่ย่อมเยา รวมถึง รับดูแล

 • ผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาลดูแลใกล้ชิด
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม/อัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาอ่อนแรงหรือหลอดเลือดสมอง
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่เคลื่อนไหวได้น้อย จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหรือกายภาพบำบัด
 • ผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ในระยะสุดท้าย ฯลฯ

บริการที่จะได้รับ

 • บริการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพ กายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน ฟื้นฟูร่างกายเบื้องต้นโดยนักกายภาพบำบัด
 • ดูแลด้านกิจวัตรประจำวันและสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การขับถ่าย สุขภาพปากและฟัน เปลี่ยนผ้าอ้อม ฯลฯ
 • การดูแลรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน เช่น ป้อนยา เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ/สายให้อาหาร พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุก 2 ชม. ทำแผลกดทับ วัดไข้ วัดความดัน ฉีดอินซูลิน ฯลฯ
 • จัดเตรียมอาหารที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยแต่ละรายตามหลักโภชนาการ อาทิ เช่น อาหารธรรมดา อาหารปั่น และอาหารทางสายยาง
 • ดูแลและทำความสะอาดของใช้ผู้ป่วย ซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว และห้องพัก เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม
 • ดูแลและเอาใจใส่ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งทำกิจกรรมกับผู้ป่วย อาทิ เช่น พูดคุย พาผู้ป่วยเดินเล่นหรือนั่งรถเข็น กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ และวันสำคัญทางด้านศาสนา เช่น การใส่บาตร เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

วางใจมากขึ้นกับกิจกรรมบริการด้านการพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 • บริการนักกายภาพบำบัด พร้อมแฟ้มการดูแลรายบุคคล
 • ให้การพยาบาลโดยพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการอาหารตามหลัก โภชนาการผู้สูงอายุและตามข้อจำกัดของผู้ป่วยและผู้พักฟื้นแต่ละบุคคล
 • บริการซักเสื้อผ้า เครื่องนอน ทำความสะอาดเตียง บริเวณรอบเตียงและห้องพักทุกวัน
 • ดูแลความสะอาดร่างกายทั่วไป ตัดผมตัดเล็บ เพื่อสุขภาวะที่ดี
 • บริการอาหาร 3 มื้อ น้ำสมุนไพร เพื่อสุขภาพออกกำลังกาย และกิจกรรมกลุ่มทุกวัน
 • กล้อง CCTV ทุกจุดและระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการรถพยาบาล
 • เราดูแลด้านจิตใจและอารมณ์ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยรู้สึกเหงาและรู้สึกโดดเดี่ยว
 • มีแพทย์ตรวจเยี่ยมประจำ
 • สามารถทดลองอยู่ก่อนตัดสินใจระยะยาว สอบถาม อัตราค่าบริการ โทรปรึกษาได้ที่พยาบาลวิชาชีพ
 • *รวมอาหาร 3 มื้อ กายภาพบำบัดและบริการทำความสะอาดเสื้อผ้า
 • **ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์เช่น ของใช้ส่วนตัว,ผ้าอ้อม,เตียงลม,อ๊อกซิเจน

บริการ Day Care ดูแลระหว่างวัน

บริการ Day Care ดูแลระหว่างวัน เน้นบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจ และสันทนาการที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงวัย เน้นการดูแล

 • ดูแลผู้สูงวัยระหว่างวัน โดยทีมสหวิชาชีพ
 • บริการดูแลจัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล
 • ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขเสมือนอยู่บ้าน
 • ช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องการฝากบุคคลอันเป็นที่รักให้ช่วยดูแล
 • อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 1,800 บาท (รวมอาหารกลางวัน ของว่าง 2 มื้อ)
 • เวลาให้บริการ 08.00 – 17.00 น.

บรรยากาศโดยรวมของบริการ Day Care นั้นเราเน้นการทำกิจกรรม สันทนาการ ร่วมกันกับผู้สูงวัยท่านอื่น การทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน  เราจึงมีการสลับเปลี่ยนกิจกรรมไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์  โดยทีมทีมสหวิชาชีพจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพัทยาซีเนียร์โฮม

ให้บริการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) คือ การมุ่งเน้นการบรรเทาความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน ปัองกันภาวะแทรกซ้อน และส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เน้นสภาพจิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณของผู้ป่วยและญาติ การดูแลแบบประคับประคองสามารถกระทำได้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระยะ บทบาทที่สำคัญจะอยู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วย โดยนายแพทย์อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ดร. ผ่องพักตร์ พิทยพันธ์ และนายแพทย์สุชาย สุนทราภา ได้มีการศึกษาวิจัยและตีพิมพ์หนังสือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

จากการศึกษาพบว่า สิ่งที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลัวมากที่สุด คือ กลัวการถูกทอดทิ้ง กลัวการถูกโดดเดี่ยว เขาจึงต้องการใครสักคนที่อยู่เคียงข้าง ยิ่งถ้าเป็นคนที่เขารัก คนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องจะดีมาก ดังนั้น ผู้ป่วยและครอบครัวควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับทีมแพทย์เพื่อวางเป้าหมายการรักษาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีกำลังใจพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป

ความต้องการครั้งสุดท้าย (The living will) ควรมีการพูดคุยกันในครอบครัวและเตรียมเอกสารระบุความต้องการของผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านการแพทย์ในขณะที่มีสติสัมปัชชัญญะสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับตัดสินใจวางแผนการรักษา โดยเฉพาะในช่วงใกล้เสียชีวิต ซึ่งไม่มีความสามารถพอที่จะตัดสินใจเองได้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เป็นการดูแลเพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ รวมถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากมะเร็งโดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยหายขาดจากมะเร็ง แต่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

โดยมุ่งเน้นไปที่ตัวตนของผู้ป่วยและครอบครัวมากกว่าโรค ซึ่งวิธีที่ใช้รักษาเพื่อบรรเทาอาการอาจรวมถึงการบำบัดด้วยรังสี เคมีบำบัด การผ่าตัด หรือการใช้ยา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงสุดท้ายของชีวิต ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนหรือหลายปี โดยผู้ดูแลควรให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโดยปฏิบัติตามคำแนะนำ

สรุป

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.ชลบุร บริการในพื้นที่ บางละมุง พัทยา สัตหีบ พลูตาหลวง ดูแลผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลด้านร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์แบบภายใต้สภาพแวดล้อมที่พิเศษ ร่มรื่น โดยได้รับการดูแลรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงวัย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูงวัยมีความสุขเสมอ ทางเลือกการบริการทางการแพทย์ จากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา มีบริการห้องพักระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งเรายังให้บริการ ให้บริการกายภาพกายภาพ โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลวิชาชีพ  คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

Pattaya Senior Home พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม Pattaya Senior Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา (elderly care center Chonburi) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ติดเตียง ชลบุรี พัทยา

Contact us

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ให้บริการ พื้นที่ พัทยา จังหวัด ชลบุรี สัตหีบ บางละมุง ปราจีนบุรี เมืองชลบุรี บางแสน

555/65-66 หมู่ 5 อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

ติดต่อสอบถามรายละเอียด? แอดไลน์

Tel. 063 591 6123