โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล โดยทีมงานสุขภาพ เช่น พยาบาล และผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุทีพร้อมดูแลคนที่ท่านรักตามหลักและมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พักฟื้นที่ต้องการการฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด ทางเรามีแผนกกายภาพบำบัด และธาราบำบัดให้บริการท่าน

เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพทางสุขภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมโลเคชั่นพัทยา ที่เดินทางสะดวก ใกล้ สัตหีบ พัทยา ชลบุรี ทำให้ลูกหลานและญาติสามารถมาเยี่ยมและแวะเวียนมาหาได้บ่อยๆ ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นได้รับกำลังใจที่ดี และไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ นอกจากจะให้การดูแลทางด้านร่างกายแล้ว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ยังเน้นการให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นทางด้านจิตใจอีกด้วย เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด ความกังวลให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มี เช่น การท่องเที่ยวนอกสถานที่ เต้นรำ ร้องคาราโอเกะ เล่นหมากรุก อ่านหนังสือ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

โปรแกรมการดูแล โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์โฮม ให้บริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยหลังประสบอุบัติเหตุ หรือหลังผ่าตัด และโปรแกรมพิเศษสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้รวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลพิเศษอย่างใกล้ชิดทั้งแบบระยะยาวและแบบถาวร พัทยา ซีเนียร์ โฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยแบบครบวงจร

เราเปิดบริการ การดูแลรักษาและฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยทุกประเภท แบบรายเดือนหรือแบบระยะยาว นอกจากนี้เรายังมีบริการโปรแกรมการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้วยโปรแกรม ค่าบริการเริ่มต้น 28,000/เดือน

ทีมงานของ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ประกอบไปด้วยทีมบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เตรียมพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม ในแต่ละเคสของการรักษานั้น ทีมงานของเราจะมีการวางแผนการบำบัดรักษาร่วมกันของทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อออกแบบโปรแกรมการรักษาเฉพาะรายให้แก่ผู้ป่วยแต่ละท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการฟื้นฟูจากอาการป่วยแบบยั่งยืน โดยขั้นตอนการฟื้นฟูผู้ป่วย เราจะเน้นหลักสำคัญของการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและการรักษาดูแลสุขภาพจิตใจของผู้ป่วยผสมผสานพร้อมกันไป เพื่อให้การฟื้นฟูบำบัดและการรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเคสการรักษาของผู้ป่วยและผู้สูงอายุแต่ละท่าน

ศูนย์ดูแลสาขาใหม่ พัทยา ซีเนียร์ โฮม พร้อมให้บริการ สถานที่สะอาด อากาศปลอดโปร่ง มีพื้นที่สวนให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อน เพราะผู้สูงวัย ต้องการการดูแลใส่ใจมากกว่าปกติ เราเข้าใจและมีความพร้อมในการดูแลด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ สนใจสอบถามบริการเพิ่มเติม

  • ทีมพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และทีมผู้ช่วยพยาบาล
  • สถานที่ผ่านมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด
  • ทีมรถพยาบาล ส่งต่อกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงที
  • การดูแลด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ

กิจกรรมบำบัดผู้สูงอายุ

กิจกรรมบำบัด เป็นหนึ่งกิจกรรมในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นที่การให้การบำบัดฟื้นฟูความสามารถของด้านต่าง ๆ ของผู้ป่วย โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการให้บำบัดรักษา ผู้ป่วยด้วยวิธีทางกิจกรรมบำบัด เพื่อฟื้นฟูความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน การดูแลตนเอง การทำงาน และการทำกิจกรรมในยามว่าง การกระตุ้นพัฒนาการ รวมไปถึงการบำบัดฟื้นฟูทักษะความสามารถต่าง ๆ ของสมอง

กิจกรรมที่ถูกนำมาเป็นสื่อในการบำบัดส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ผ่านการคิดวิเคราะห์โดยนักกิจกรรมบำบัดเพื่อผู้ป่วยแต่ละคนโดยเฉพาะ กระบวนการนั้นเริ่มตั้งแต่การตรวจประเมิน การระบุความสามารถและข้อบกพร่องของผู้ป่วย การวางแผนและออกแบบการให้การบำบัดรักษา การให้การบำบัดรักษา ไปจนถึงการติดตามผลของการให้การบำบัดรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ

นักกิจกรรมบำบัด พัทยา ซีเนียร์ โฮม ได้ออกแบบ และ ร่วมจัดกิจกรรมกระตุ้นและพัฒนาสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม เพื่อฟื้นฟูและคงความสามรถด้านต่าง ๆ ของสมอง รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมการใช้งานกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับ การพูด การเคี้ยว การกลืน การรับประทานอาหาร การดูแลช่องปาก ป้องกันการสำลัก การทำกิจวัตรประจำวัน หรือทำอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ดามเพื่อช่วยเหลือหรือคงการเคลื่อนไหวของมือและแขน เป็นต้น

เมื่อผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง ก็จะส่งผลให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าตนเองไม่เป็นภาระให้กับลูกหลาน หรือเป็นภาระกับลูกหลานน้อยลง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพทางจิตใจของทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลดีขึ้น

ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา

ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี และผู้ป่วยติดเตียง ชลบุรี สถานดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ (เนอสซิ่งโฮม) ซึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้ป่วย อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน

รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และป้องกันอันตรายและการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลผู้สูงอายุอย่างผิดวิธีศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุและผู้ป่วย พักฟื้น พัทยา ซีเนียร์โฮม ชลบุรี 

ให้คุณอุ่นใจ สบายใจในการดูแลทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้ป่วยติดเตียง ให้แข็งแรงดีขึ้น  มีความพร้อมให้บริการด้วยมตราฐานสากล ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยมากว่า 15 ปี ด้วยห้องพักสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  “ลูกหลาน เบาใจ ให้เราดูแลคนที่คุณรัก ที่ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ชลบุรี”

Pattaya Senior Home พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม Pattaya Senior Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา (elderly care center Chonburi) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ติดเตียง ชลบุรี พัทยา

Contact us

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ให้บริการ พื้นที่ พัทยา จังหวัด ชลบุรี สัตหีบ บางละมุง ปราจีนบุรี เมืองชลบุรี บางแสน

555/65-66 หมู่ 5 อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

ติดต่อสอบถามรายละเอียด? แอดไลน์

Tel. 063 591 6123