กิจกรรมบำบัด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา ซีเนียร์ โฮม

กิจกรรมบำบัด คือ การนำกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายรวมทั้งวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการบำบัดเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะความสามารถของการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต ได้แก่ การดูแลตนเอง การศึกษา การทำงาน การใช้เวลาว่าง การพักผ่อนและการเข้าสังคม

กิจกรรมบำบัด

 • การเล่นหมากรุก หมากฮอส เพื่อส่งเสริมการรับรู้ กฎกติกาต่างๆ การเข้าสังคม
 • การต่อเลโก้ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ความภูมิใจในตนเอง
 • กิจกรรมการวาดภาพ เขียนหนังสือ ฝึกทักษะการใช้มือ กล้ามเนื้อเล็ก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • กิจกรรมทำขนม อาหาร ฝึกทักษะการใช้มือ กล้ามเนื้อเล็ก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • กิจกรรม พับกระดาษ ส่งเสริมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อภายในมือ เพื่อคงการทำงานของกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อ ส่งเสริมสหสัมพันธ์การเคลื่อนไหวของร่างกายทั้ง 2 ซีก และสหสัมพันธ์การทำงานของตาและมือ กระตุ้นความสามารถของสมองในด้านกระบวนการคิดและการทำกิจกรรมตามขั้นตอน ส่งเสริมสมาธิ การจดจ่อ ความต่อเนื่องขณะทำกิจกรรม
 • กิจกรรม กำเหรียญรวมเงิน เสริมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อภายในมือ เพื่อคงการทำงานของกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อ กระตุ้นความสามารถของสมองในการแยกแยะข้อมูล ส่งเสริมกระบวนการคิดคำนวณ กระตุ้นการรับรู้ความรู้สึกบริเวณฝ่ามือและนิ้ว
 • เด็ดผักรวมเลข ส่งเสริมความคล่องแคล่วและการเคลื่อนไหวร่างกายแบบแยกส่วน ส่งเสริมกระบวนการคิดคำนวณ ส่งเสริมสมาธิการจดจ่อ ส่งเสริมทักษะด้านความจำขณะทำงาน ส่งเสริมความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม
 • กิจกรรม กลิ้งมะนาวในมือนึกชื่อสิ่งของ เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อภายในมือ เพื่อคงการทำงานของกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อ กระตุ้นความสามารถของสมองในการดึงข้อมูลความจำ ความจำแบบทันทีทันใด และการจัดหมวดหมู่

กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ มีดังนี้

 • โปรแกรมก่อน หลังการเกษียณอายุ คือการช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวให้มีการใช้เวลาอย่างมีจุดหมาย และเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
 • ชมรมผู้สูงอายุ ที่อยู่ในจุดชุมชนมักจะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือชมรมต่างๆ
 • เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะกิจกรรมทางสังคม
 • ผู้สูงอายุพิการที่อยู่ในชุมชน
 • ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาบัน
 • การเตรียมตัวสู่วาระสุดท้ายแห่งชีวิต

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมบำบัดส่งผลดีต่อโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก และยิ่งได้รับการแนะนำที่ถูกต้องถูกวิธีแล้วนั้น ยิ่งจะส่งผลดียิ่งขึ้นต่อผู้สูงอายุ หากกำลังมองหาสถานที่ที่มีพร้อมทั้งในเรื่อง สถานที่ นักทำกิจกรรม และบุคลากรต่างๆที่มีประสิทธิภาพ อาจจะหาสถานที่ดูแลในเรื่องผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้รับคำแนะนำและทำกิจกรรมที่ถูกต้องและดีต่อคุณภาพชีวิต ควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานดูแลผู้สูงอายุ สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม

Pattaya Senior Home พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม Pattaya Senior Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา (elderly care center Chonburi) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ติดเตียง ชลบุรี พัทยา

Contact us

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ให้บริการ พื้นที่ พัทยา จังหวัด ชลบุรี สัตหีบ บางละมุง ปราจีนบุรี เมืองชลบุรี บางแสน

555/65-66 หมู่ 5 อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

ติดต่อสอบถามรายละเอียด? แอดไลน์

Tel. 063 591 6123