ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสุขภาพจิตที่ดีมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นเอกลักษณ์ของผู้สูงอายุในช่วงวัยที่ใกล้เคียงกับการเกษียณอย่างมาก ดังนั้น ข้าพเจ้าจะแนะนำวิธีดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ได้อย่างเหมาะสม ผู้สูงอายุ เป็นวัยของการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกาย มีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เมื่ออายุมากขึ้น ผิวหน้า กล้ามเนื้อ สายตาแย่ลง และนอกจากทางกาย เรื่องของจิตใจก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ในแง่ดี … Read more

กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ บริหารสมองผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีอาการหลงๆลืมๆ การบริหารสมองสามารถช่วยชะลอความเสื่อมได้คะกิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดและความจำ แล้วยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายไม่เหงา กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุสามารถเป็นทางกายภาพและทางจิตใจได้หลากหลายรูปแบบเพื่อสนุก สร้างความสุข และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ นี่คือตัวอย่างกิจกรรมที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมผู้สูงอายุสมองเสื่อม … Read more

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ให้อาหารทางสายยาง พัทยา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ให้อาหารทางสายยาง พัทยา(ฟีดอาหาหาร) ติดเตียง ราคาถูก เป็นศูนย์ดูแลที่มีบุคคลากร ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ ในการดูแลผู้ป่วย ที่ต้องได้รับอาหารทางสายยางให้อาหาร ซึ่งผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือสามารถดูแลตัวเองได้ แต่จำเป็นต้องได้รับ … Read more

Pattaya Senior Home พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม Pattaya Senior Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา (elderly care center Chonburi) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ติดเตียง ชลบุรี พัทยา

Contact us

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ให้บริการ พื้นที่ พัทยา จังหวัด ชลบุรี สัตหีบ บางละมุง ปราจีนบุรี เมืองชลบุรี บางแสน

555/65-66 หมู่ 5 อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

ติดต่อสอบถามรายละเอียด? แอดไลน์

Tel. 063 591 6123